Galaktyczny index serwisów w sieci
this site the web
Kodeks pracy praktyczny komentarz

 
Tytuł:Kodeks pracy praktyczny komentarz
Url:http://kp.materialy-szkoleniowe.pl
Opis: 
 Publikacja jest kompletnym także bardzo praktycznym komentarzem do ustawy Kodeks pracy (t.j. Dz.U.), jaka określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Komentarz obejmuje dogłębną analizę kodeksów regulujących takie kwestie jak: stosunek pracy, wynagrodzenie za pracę, okres pracy, urlopy pracownicze, obronność i higiena pracy, układy zbiorowe pracy, rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Ponadto reguluje kwestię zatrudniania osób młodocianych również odpowiedzialność za wykroczenia przeciw prawom pracownika

Losowe

Losowe

This template downloaded form free website templates